TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN AGT VIỆT NAM
Hà Nội: 0936 111 056 - 0986 782 877 ; Hồ Chí Minh: 0972 369 659

Hỗ trợ

Thanh toán

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

1. Quý khách có thể nộp tiền trực tiếp tại văn phòng của AGT Việt Nam hoặc chuyển khoản ngân hàng.

2. Thông tin chuyển khoản sau khi quý khách làm thủ tục xét nghiệm ADN:

     – Chủ tài khoản: Nguyễn Thu Hương 

     Số tài khoản: 0451000209381

     Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

     

      – Chủ tài khoản: Công ty TNH ứng dụng công nghệ sinh học AGT Việt Nam

      Số tài khoản: 12610000877565

     Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

3. Sau khi lệ phí xét nghiệm được thanh toán đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích ADN theo gói xét nghiệm khách hàng đã chọn.

Buy UK football shirts Click: cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | man utd shirts  | football shirts 17/18  | Premier League shirts replica  | cheap football kits  | cheap football shirts  | cheap football kits  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | man utd shirts  | football shirts 17/18  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | Liverpool football shirts  | Real Madrid shirts  | Barcelona football shirts  | Barcelona football shirts  | football shirts  | Cheap football shirts for sale in UK. We provide quality replica football shirts 17/18. Kids and adults size football kits have discound.
Buy rolex wall Clocks click: rolex wall clock  | http://www.wallclockdealer.com/  | rolex wall clock  | Rolex wall clock  | omega wall clock  | hublot wall clock  | rolex wall clock  | Best Rolex wall clocks for slae in USA.|   |
Buy fidget spinners & hand spinners click: buy fidget spinner  | fidget spinner tricks  | fidget spinners sale  | fidget spinner  | buy fidget spinner  | buy fidget spinner  | buy fidget spinner  | fidget spinners sale  | fidget spinners  | fidget spinner  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | http://www.fidget-spinner4sale.com/  | fidget spinners  | Quality and cheap fidget spinner toys for sale in USA.