TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN AGT VIỆT NAM
Hà Nội: 0936 111 056 - 0986 782 877 ; Hồ Chí Minh: 0972 369 659

Hỏi đáp

Sẽ phải mất bao lâu để nhận được kết quả xét nghiệm ADN của tôi?

Các xét nghiệm ADN bình thường sẽ có kết quả sau 2 NGÀY làm việc (không tính ngày thu mẫu, ngày trả kết quả, thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ). Tuy nhiên, các kết quả có thể được trả nhanh hơn tùy thuộc vào gói thời gian mà khách hàng lựa chọn, tham khảo tại BẢNG GIÁ và liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Buy UK football shirts Click: cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | man utd shirts  | football shirts 17/18  | Premier League shirts replica  | cheap football kits  | cheap football shirts  | cheap football kits  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | man utd shirts  | football shirts 17/18  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | Liverpool football shirts  | Real Madrid shirts  | Barcelona football shirts  | Barcelona football shirts  | football shirts  | Cheap football shirts for sale in UK. We provide quality replica football shirts 17/18. Kids and adults size football kits have discound.
Buy rolex wall Clocks click: rolex wall clock  | http://www.wallclockdealer.com/  | rolex wall clock  | Rolex wall clock  | omega wall clock  | hublot wall clock  | rolex wall clock  | Best Rolex wall clocks for slae in USA.|   |
Buy fidget spinners & hand spinners click: buy fidget spinner  | fidget spinner tricks  | fidget spinners sale  | fidget spinner  | buy fidget spinner  | buy fidget spinner  | buy fidget spinner  | fidget spinners sale  | fidget spinners  | fidget spinner  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | http://www.fidget-spinner4sale.com/  | fidget spinners  | Quality and cheap fidget spinner toys for sale in USA.