TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN AGT VIỆT NAM
Hà Nội: 0936 111 056 - 0986 782 877 ; Hồ Chí Minh: 0972 369 659

Hỗ trợ

Điểm thu mẫu

 

1.  Điểm thu mẫu tại Hà Đông, Hà Nội:

Trần Trọng Nghị                      Điện thoại: 0912 709 286

Địa chỉ: 109 học viện chính trị, đường Ngô Quyền, Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

 

2.  Điểm thu mẫu tại Ba Đình, Hà Nội:

Đặng Thu Phượng                  Điện thoại: 0945 969 899

Địa chỉ: Số 82 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

 

3. Điểm thu mẫu tại Thanh Hóa:

Lê Thị Kim Oanh                    Điện thoại : 0168 6902 568

Địa chỉ: Khoa ngoại tổng hợp – Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Buy UK football shirts Click: cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football kits  | cheap football kits  | man utd shirts  | football shirts 17/18  | Premier League shirts replica  | cheap football kits  | cheap football shirts  | cheap football kits  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | man utd shirts  | football shirts 17/18  | cheap football shirts  | cheap football shirts  | Liverpool football shirts  | Real Madrid shirts  | Barcelona football shirts  | Barcelona football shirts  | football shirts  | Cheap football shirts for sale in UK. We provide quality replica football shirts 17/18. Kids and adults size football kits have discound.
Buy rolex wall Clocks click: rolex wall clock  | http://www.wallclockdealer.com/  | rolex wall clock  | Rolex wall clock  | omega wall clock  | hublot wall clock  | rolex wall clock  | Best Rolex wall clocks for slae in USA.|   |
Buy fidget spinners & hand spinners click: buy fidget spinner  | fidget spinner tricks  | fidget spinners sale  | fidget spinner  | buy fidget spinner  | buy fidget spinner  | buy fidget spinner  | fidget spinners sale  | fidget spinners  | fidget spinner  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | fidget spinners sale  | http://www.fidget-spinner4sale.com/  | fidget spinners  | Quality and cheap fidget spinner toys for sale in USA.